QR kodu lapa

 1. Silgraužu skansts, grāvja līkums
 2. Trošu tilts – Mušķi, Cenas pils
 3. Bluķu skansts grāvis
 4. Trošu tilts uz Ozolnieku skolu
 5. Kauguru dīķi, Ozolnieki
 6. Ozolpils tilts, ceļazīme Iecava
 7. Pilssalas gals, Stabs uzkalniņā
 8. Skatu tornis Pilssala
 9. Pils saliņa, Lielgabals
 10. Pludmales info stends
 11. Platones zirgi
 12. Apvedceļa tilta balsts
 13. Teteles tornis

 

QR kodu ģenerators: http://goqr.me/